Postanowienie Nr 220/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
BIP: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/?id=92&action=details&document_id=2013272