Gmina Trzebieszów wzbogaciła się o nowe wizytówki. W celach promocyjnych i informacyjnych na w Wólce Konopnej i Zaolszyniu zamontowane zostały nowe witacze. Na witaczach umieszczono herb naszej gminy, adres strony internetowej, a także hasło o charakterze profilaktycznym „Piłeś? Nie jedź”.

Akcja profilaktyczna realizowana jest przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebieszowie a jej inicjatorem jest Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis.