[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Lektor”]

Drodzy Mieszkańcy w dniu dzisiejszym 09.12.2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej drogi w Kurowie. W wydarzeniu udział wzięli Pan Mirosław Szekalis Wójt Gminy Trzebieszów, Pan Ryszard Szczygieł Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego,Pan Adam Kurowski Radny Kurowa, Pani Diana Łoniewska sołtys Kurowa oraz przedstawiciele  wykonawcy.
Koszt inwestycji to 1 267 295,17 PLN.
806 379,92 PLN to kwota wsparcia inwestycji jaką otrzymaliśmy z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020.