OSTRZEŻENIE: GĘSTA MGŁA
od godz. 22:00 dnia 26.10.2022 do godz. 10:00 dnia 27.10.2022.
 

ZK-III.6333.131.2022 Lublin, 26.10.2022 r.
Godzina i data wydania: godz. 11:36 dnia 26.10.2022 r.
Nazwa biura: IMGW- PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Gęsta mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): łukowski(76),
Ważność: od godz. 22:00 dnia 26.10.2022 do godz. 10:00 dnia 27.10.2022.
Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.
Uwagi : Brak.
Dyżurny Operacyjny WCZK insp. woj. Wiesław Maciuszczak