• Rok powstania: 1944
  • Liczba członków: 28
  • Zembry 22, tel. 600 669 691 (prezes)

Władze OSP

NIEWĘGŁOWSKI   STANISŁAW   WICEPREZES
JASIŃSKI   KRZYSZTOF   PREZES
CELIŃSKI   ADAM SEKRETARZ
GŁUCHOWSKI   KRZYSZTOF   SKARBNIK
GROCHOWSKI   GRZEGORZ   WICEPREZES-NACZELNIK

Zembry leżą na nizinie podlaskiej, w równej odległości ok. 25 kilometrów od Łukowa, Siedlec i Międzyrzeca Podlaskiego. Zapewne takie położenie, a co za tym idzie konieczność długiego dojazdu w razie pożaru straży z tych miast, było jednym z argumentów za powołaniem OSP w Zembrach. Pomysłodawcą i inicjatorem tego przedsięwzięcia był zasłużony dla miejscowej społeczności ks. Władysław Stępień.

Proboszcz tworzył podwaliny tutejszej parafii w 1936 roku, wtedy właśnie powstał drewniany kościół p.w. NMP Królowej Polski, ale aktywność kapłana nie ograniczała się tylko do działalności religijnej, ale właśnie też społecznej.

W 1944 roku pomysł ks. Stępnia w czyn wcielili Wojciech Wierzejski, Wacław Izdebski, Sylwester Krasuski, Stanisław Niwiński, Piotr Chromiński, Aleksander Celiński, zakładając w Zembrach straż pożarną. Pierwszym naczelnikiem został Władysław Głuchowski, późniejszy organista, a w tworzenie struktur włączył się także Edward Grochowski.

Strażacy w Zembrach zaczęli prężnie działać. Brali udział w gaszeniu pożarów w okolicznych miejscowościach: Zembrach, Gołowierzchach, Modrzewiu, Mikłusach, Zaolszyniu, Tchórzewie, Wierzejkach i innych.

Przez dziesięciolecia w kronikach straży zapisali się m.in. Czesław Krasuski, Ryszard Domański, Jan Jasiński syn Baltazara, Julian Leszczyński, Stanisław Krasuski, Józef Sobiczewski, Marian Wierzejski, Zdzisław Głuchowski, Polikarp Krasuski, Józef Korzuchowski, Marian Domański, Jan Jasiński syn Franciszka, Zygmunt Krasuski, Mieczysław Goławski, Władysław Wierzejski, Stanisław Wielgórski, Tadeusz Radzikowski.

Pierwsza, murowana remiza powstała w 1964 roku, a z ważniejszych akcji, w których miejscowi druhowie brali udział, wymienić należy pożar Tchórzewa na początku lat 70., gdy spaliło się pół miejscowości. W 1974 roku gasili zabudowania Edwarda Grochowskiego, a w 2001 roku pojechali ratować płonące budynki gospodarcze Zenona Krasuskiego.

3 maja 1994 roku został nadany jednostce i uroczyście poświęcony sztandar. Stało się tak dzięki inicjatywie ówczesnego proboszcza ks. Henryka Krupy, który był też głównym sponsorem sztandaru, a także zaangażowaniu Janusza Pawlaka.

Druhowie otrzymali także do dyspozycji Żuka z wyposażeniem gaśniczym. Sprzęt był przydatny podczas licznych pożarów i akcji powodziowej.

Strażacy podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w zawodach sportowych, odnosząc sukcesy

na szczeblu gminnym i powiatowym. W 2006 roku drużyna młodzieżowa zajęła I miejsce.

Ochotnicy włączają się również w działalność społeczną. Dzięki organizowanym w remizie zabawom, festynom oraz zbiórkom wśród mieszkańców udało się zebrać fundusze na budowę ośrodka zdrowia w Zembrach, który powstał w 1992 roku.

Pomagali przy budowie dróg, pracą i finansami wspierali budowę nowej świetlicy. Obiekt, przy wsparciu Rady Gminy i wójta Krzysztofa Wolińskiego został oddany do użytku w 2007 roku.

Od 2012 roku na wyposażeniu jednostki znajduje się Iveco Magirus (rocznik 1980) ze zbiornikiem na wodę o pojemności 2500 litrów. Pojazd zakupiono w Niemczech ze środków strażackich. Druhowie mogą poszczycić się także nowym umundurowaniemnoraz innym niezbędnym wyposażeniem. Warto dodać, że w zakupach i pracach remontowych jednostkę wspiera firma Konstantego Strusa. A trzeba dodać, że miejscowi druhowie są inicjatorami wielu lokalnych przedsięwzięć. W 2015 roku rozpoczęli remont świetlicy wiejskiej wybudowanej także przez druhów. Wartość pracy społecznej sięga niebagatelnej kwoty 150 tys. zł! Zmodernizowali także własną siedzibę, pomagają przy budowie i remontach dróg. Kilka Ray w ciągu roku wzywani są do działań ratowniczo-gaśniczych. Uczestniczą też z powodzeniem w zawodach sportowo-pożarniczych. Na szczeblu gminnym seniorzy zajęli I miejsce (w 2013 roku) oraz II lokatę (2012, 2014, 2016 i 2018 rok), na poziomie powiatowym uplasowali się na V (2015 rok) i VI miejscu (2008 rok). Z kolei Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zwyciężyła w gminnym turnieju piłki nożnej o puchar wójta, jaki odbył się w 2012 roku.

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Zembrach służą obecnie: Andrzej Celiński, Damian Celiński, Ireneusz Celiński, Sławomir Celiński, Tadeusz Domański, Kamil Głuchowski, Kazimierz Głuchowski, Stanisław Głuchowski, Szymon Głuchowski, Hanna Grochowska, Janusz Grochowski, Szymon Grochowski, Edmund Jasiński, Grzegorz Jasiński, Łukasz Jasiński,  Andrzej Krasuski, Przemysław Krasuski, Zenon Krasuski, Stanisław Leszczyński, Józef Niewęgłowski, Tomasz Niewęgłowski, Józef Sobiczewski.

Na Wieczną Wartę odeszli już m.in. Czesław Głuchowski, Zdzisław Głuchowski, Stanisław Izdebski, Jan Jasiński, Polikarp Krasuski, Stanisław Krasuski, Sylwester Krasuski, Julian Leszczyński, Ferdynand Mancarz, Franciszek Niewęgłowski, Tadeusz Radzikowski, Wojciech Wierzejski, Władysław Głuchowski, Edward Grochowski, Franciszek Jasiński, Marek Okliński, Marian Krasuski, Jan Mancarz, Czesław Krasuski, Zygmunt Krasuski, Ryszard Domański.