• Rok powstania: 1927
  • Liczba członków: 62
  • Wierzejki 24, tel. 691 620 262 (naczelnik)

Władze OSP

WIERZEJSKI   PAWEŁ KRONIKARZ
KAROLAK   MARCIN GOSPODARZ
WIERZEJSKI   NORBERT PREZES
WIERZEJSKI   KRZYSZTOF SEKRETARZ
GŁUCHOWSKI   PIOTR ZASTĘPCA NACZELNIKA
ZDANOWSKI   JAN WICEPREZES
MODRZEWSKI   JAROSŁAW WICEPREZES-NACZELNIK
SZCZYGIELSKI   SZYMON CZŁONEK
OLSZEWSKI   PAWEŁ SKARBNIK

Wierzejki, niewielka miejscowość położona jest na Nizinie Łukowskiej. Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej powstało tu w 1927 roku z inicjatywy Józefata Oklińskiego, późniejszego długoletniego komendanta, a także prezesa jednostki. Grupę założycieli tworzyli z nim Henryk Płudowski (prezes), Witold Wierzejski (sekretarz), Feliks Wierzejski (gospodarz) i Feliks Chojecki.

Ręczną sikawkę o zaprzęgu konnym wraz z osprzętem (hełmy, pasy, toporki) zakupiono za pieniądze pożyczone w banku. Ze względu na trudną sytuację materialną polskiej wsi, kredyt ten nie został spłacany, w wyniku czego władze sądowe zajęły inwentarz gospodarski ówczesnego prezesa.

W 1933 roku straż liczyła 17 członków, oprócz zarządu byli Hieronim Wysokiński, Edward Wierzejski, Bronisław Płudowski, Franciszek Płudowski, Józef Płudowski, Alfred Uziębło, Władysław Borkowski, Florian Wysokiński, Mieczysław Karwowski, Marian Wierzejski, Wacław Lejnert, Stefan Żurawski i Cezary Wysokiński. Terenem działania były wsie: Wierzejki, Trzebieszów, Wylany, Zembry, Płudy, Szczepanki, Maciejowice, Tęczki, Jakusze, Kurów i Grochówka.

Na początku lat 30. (w latach 1932-34), wysiłkiem wszystkich mieszkańców stanęła w Wierzejkach drewniana remiza kryta dachówką, która przez wiele lat była ośrodkiem kulturalno-religijnym.

W 1937 roku wybuchł pożar we wsi Modrzew. Wierzejscy strażacy pospieszyli na ratunek dwoma zaprzęgami ? jednym z sikawką, drugi ? z beczką. Żywioł ognia, wzmocniony siłą wiatru spowodował, że w pewnym momencie sytuacja stała się niebezpieczna, a zastępy strażaków znalazły się w środku pożogi.

W 1938 roku straż wzbogaciła się o drugą sikawkę i beczkowóz konny. Do dzisiaj jedna z tych sikawek jako eksponat znajduje się przed komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Okres II wojny światowej mocno przerzedził strażackie szeregi wierzejskiej jednostki. Siedmiu druhów walczyło na froncie, jeden trafił do niemieckiej niewoli. Po ich powrocie, działalność straży ożywiła się. Dzięki skuteczności w akcjach ratowniczo-gaśniczych, kataklizm ognia nie czynił zbyt wielkich spustoszeń.

W latach 1958-62 wybudowano w Wierzejkach nową, murowaną remizę wraz z garażem. Zaangażowanie w tą inwestycję wykazali mieszkańcy, a szczególnie sami ochotnicy.

W czerwcu 1959 roku trzech druhów: Bolesław Płudowski, Jerzy Wierzejski i Jan Okliński ukończyło specjalne szkolenie z zakresu obsługi sprzętu motorowego w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Krasnymstawie. Po takim przygotowaniu merytorycznym, jednostka otrzymała w 1960 roku motopompę PO-3, która stanowiła przez wiele lat podstawowy sprzęt gaśniczy i do dnia dzisiejszego jest w dobrym stanie technicznym.

W 1984 roku druhowie pozyskali z komendy rejonowej ZSP w Łukowie, pierwszy swój samochód ? Stara-660. Dwa lata później licząca 51 strażaków OSP z Wierzejek zajęła IV miejsce we współzawodnictwie na szczeblu województwa. W latach 1986-88 dzięki pracy mieszkańców, dobudowano trzy boksy garażowe i wyasfaltowano część placu przy remizie.

W 1992 roku, w 65. rocznicę powstania straży w Wierzejkach, jednostka otrzymała pierwszy sztandar, ufundowany przez społeczeństwo.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że była to jedna z pierwszych w Polsce uroczystości połączona z oprawą religijną. Mszę św. sprawował pochodzący z Wierzejek były strażak ks. Józef Płudowski.

W 1997 roku jednostka została wcielona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a rok później na wyposażeniu znalazł się agregat prądotwórczy. Dużym wsparciem finansowym i materialnym służą miejscowej straży, istniejące w Wierzejkach od 1991 roku, zakłady mięsne prowadzone przez Jana i Marka Zdanowskich.

W 2003 roku w miejscowej szkole odbyły się powiatowe dożynki, a jeden z druhów ? Tomasz Karwowski został odznaczony Złotym Znakiem Związku.

Dwa lata później dzięki staraniom prezesa Marka Grochowskiego jednostka zdobyła wóz bojowy GBA 2,5/16, a w 2006 roku do remizy trafił kolejny samochód pożarniczy ? GBA 2,3/20.

W 2007 roku miały miejsce kolejne, tym razem gminne dożynki, przygotowane wspólnie ze szkołą, pod przewodnictwem dyrektora Roberta Wierzejskiego. Podczas uroczystości poświęcono obydwa pojazdy, a jednostkę odznaczono złotym medalem ?Za Zasługi dla Pożarnictwa?.

Z powodzeniem jednostka z Wierzejek bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych, zarówno gminnych, jak powiatowych. Na tym pierwszym szczeblu rywalizacji zajęli I miejsce w 2012 roku, II ? w 2010 i 2013 oraz III ? w 2011 roku. II lokatę uzyskali na zawodach powiatowych w 2011 roku.

Takie starty to doskonała forma przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych. A tych w ostatnich latach nie brakowało. Najlepiej pokazują to statystyki wyjazdów wierzejskich ochotników: 11 akcji (2008 rok), 9 (2009), 9 (2010), 17 (2011), 14 (2012), 15 (2013), 15 (2014), 18 (2015), 12 (2016 rok).

Przez ten czas zmieniała się także siedziba jednostki. Powstała nowa sala wybudowana w czynie społecznym, a środki na materiały budowlane przekazała Gmina Trzebieszów, fundusz sołecki oraz właściciele Zakładów Mięsnych w Wierzejkach. Sala mogąca pomieścić ok. 200 osób została oddana do użytku w 2015 roku, ale druhowie nie zwolnili tempa i wykonali także modernizację kuchni, a także rozpoczęli remont starej części remizy i garaży.

Docenieniem roli jednostki i zaangażowania druhów był zakup nowego średniego samochodu Iveco Eurocargo 150 EW GBA 3,5/24, wartego ponad 700 tys. zł. Pojazd został przekazany podczas obchodów 90-lecia działalności OSP Wierzejki ? 20 maja 2017 roku. Uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks. kan. Ryszarda Kozieła, który następnie poświęcił nowy wóz bojowy.    Gośćmi byli m.in. parlamenrayzści, wicewojewoda lubelski, władze samorządowe, przedstawiciele komendy powiatowej PSP w Łukowie oraz reprezentacje OSP z terenu gminy Trzebieszów i okolicznych gmin.

W marcu 2018 roku na wyposażeniu znalazł się kolejny samochód ? Nissan Nawara zakupiony ze środków własnych jednostki, który służy druhom jako pojazd techniczno-operacyjny.

Poza tymi samochodami na stanie OSP znajdują się: 2 motopompy PO-5, pompa pływająca Niagara, 2 agregaty prądotwórcze, zestaw ratowniczy Lukas, 2 aparaty oddechowe, 2 piły do drewna.

 

Poza wyjazdami do akcji, druhów można spotkać w kościołach: dekanalnym i parafialnym podczas uroczystości religijnych i strażackich, trzymających wartę przy Grobie Pańskim; prowadzących akcje profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą; organizujących turnieje sprawnościowe wewnątrz jednostki, jak również uczestniczących w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminy i powiatu.

O chlubnej kontynuacji tradycji świadczy fakt, że synowie trzech byłych prezesów zostali strażakami zawodowymi: st. bryg. Marian Okliński ? długoletni komendant powiatowy PSP w Łosicach i Opolu Lubelskim, bryg. Władysław Wysokiński ? wieloletni komendant powiatowy PSP w Łowiczu i asp. Grzegorz Karwowski ? pracujący w komendzie PSP w Warszawie.

Straż w Wierzejkach tworzą obecnie: Wincenty Krasuski, Krzysztof Szczygielski, Tadeusz Szczygielski, Wiktor Wysokiński, Józef Głuchowski, Adam Grochowski, Andrzej Wierzejski syn Lucjana, Heronim Wysokiński, Stefan Olszewski, Andrzej Wierzejski syn Tomasza, Michał Wysokiński, Grzegorz Wierzejski syn Andrzeja, Dariusz Wierzejski, Paweł Wierzejski syn Stanisława, Robert Wierzejski, Tadeusz Garbaszewski, Władysław Okliński, Adam Uziębło, Grzegorz Garbaszewski, Jerzy Ekielski, Stanisław Krasuski, Błażej Głuchowski, Józef Wysokiński, Tomasz Olszewski, Sylwester Wierzejski, Krzysztof Celiński, Tadeusz Głuchowski, Mateusz Wysokiński, Grzegorz Wierzejski syn Józefa, Zbigniew Wierzejski, Artur Okliński, Paweł Olszewski, Karolina Modrzewska, Arkadiusz Grochowski, Szymon Szczygielski, Maciej Wierzejski, Grzegorz Borkowski, Jarosław Grochowski, Hubert Modrzewski, Konrad Pawłowicz, Grzegorz Pawłowicz.

Członkami honorowi są: Józef Wierzejski, Tadeusz Wierzejski, Bolesław Płudowski, Jerzy Wierzejski, Tomasz Wierzejski syn Bolesława, Stanisław Wierzejski syn Franciszka, Marian Okliński, Tomasz Wierzejski syn Edwarda, Szczepan Modrzewski, Stanisław Szczygielski,  Tomasz Karwowski, Alfred Uziębło.

Na Wieczną Wartę odeszli już m.in.: Władysław Borkowski, Feliks Chojecki, Edmund Ekielski, Edward Grochowski, Marian Grochowski, Teofil Grochowski, Mieczysław Karwowski, Stanisław Karwowski, Wacław Lejnert, Piotr Lejnert, Marian Modrzewski, Henryk Okliński, Jan Okliński, Józefat Okliński, Czesław Olszewski, Bolesław Płudowski, Bronisław Płudowski, Franciszek Płudowski, Henryk Płudowski, Józef Płudowski, Stanisław Sopulski, Władysław Sopulski, Jan Szczygielski, Alfred Uziębło syn Michała, Stanisław Uziębło, Edward Wierzejski, Feliks Wierzejski, Franciszek Wierzejski, Lucjan Wierzejski, Marian Wierzejski, Witold Wierzejski, Zygmunt Wierzejski, Florian Wysokiński, Hieronim Wysokiński, Leon Wysokiński, Rudolf Wysokiński, Ryszard Wysokiński, Polikarp Zdanowski.