• Rok powstania: 1947
  • Liczba członków: 32
  • Szaniawy-Poniaty 73, tel. 693 142 165 (prezes)

Władze OSP

SZADKOWSKI   STANISŁAW   WICEPREZES-NACZELNIK
ZARZYCKI   MATEUSZ   SEKRETARZ
KUROWSKI   SŁAWOMIR   SKARBNIK
SOBICZEWSKI   KAROL PREZES
GOŁAWSKI   JAROSŁAW   WICEPREZES
GOŁAWSKI   MATEUSZ CZŁONEK ZARZĄDU
SZANIAWSKI   STANISŁAW   GOSPODARZ

Tradycje strażackie we wsi Szaniawy Poniaty sięgają pierwszych lat po II wojnie światowej. Tutejsza jednostka powstała w 1947 roku, a założycielami byli: Zygmunt Sulej ? pierwszy komendant (do dziś służą w straży jego bratankowie), Wacław Grochowski, Jan Celiński, Józef Kurowski, Stanisław Wnuk, Tadeusz Szaniawski, Stanisław Kalina, Wincenty Szaniawski, Zygmunt Wesołowski, Zygmunt Kurowski, Witold Kurowski, Franciszek Kurowski, Piotr Sikora, Józef Wierzchowski, Zygmunt Szaniawski, Franciszek Celiński.

Pierwszą drewnianą, jednoizbową siedzibę OSP ufundowali mieszkańcy. Powstała ona już w rok po założeniu jednostki, która dysponowała wtedy wozem konnym oraz sikawką ręczną.

Przez kilkadziesiąt lat historii miejscowej straży, druhowie wielokrotnie spieszyli z pomocą okolicznym mieszkańcom. Największymi akcjami gaśniczymi, w których brali udział był pożar wsi Szaniawy w 1968 roku ? spłonęła wówczas blisko połowa zabudowań oraz pożar lasów w Turzych Rogach.

Zygmunt Sulej z zamiłowaniem pełnił obowiązki komendanta przez kilkadziesiąt lat, aż do 1984 roku. Po jego śmierci, ze względu na brak zapaleńców, jednostka na kilka lat przestała istnieć. Dopiero na początku lat 90. kilku mężczyzn reaktywowało działalność OSP. Do zarządu zostali wtedy wybrani: Kazimierz Sulej, Sławomir Szadkowski, Bogdan Kurowski i Michał Sulej. Nowe władze podjęły wyzwanie budowy murowanej strażnicy, która miała powstać na miejscu starej drewnianej remizy. Inwestycja ruszyła w styczniu 1991 roku i trwała cztery lata. Jak przyznają sami strażacy ? zadanie nie byłoby możliwe do zrealizowania, gdyby nie praca i ofiarność mieszkańców, duże zaangażowanie w sprawę ówczesnego wójta gminy Trzebieszów ? Władysława Grochowskiego, a także fundusze pochodzące z Kółka Rolniczego. Swój wkład w budowę nowej strażackiej siedziby mieli także radni gminni: Sławomir Kurowski i Ryszard Wysokiński.

Przecięcie wstęgi wraz z uroczystym poświęceniem nowego obiektu miało miejsce podczas dożynek we wrześniu 1995 roku. Służący do dziś, nie tylko miejscowym strażakom obiekt, mieści dużą salę wraz ze sceną, zaplecze kuchenne, garaż oraz pomieszczenia gospodarcze i toalety.

W 1998 roku dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy oraz darowizn mieszkańców, zakupiono samochód Żuk, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Oprócz strażackiego wozu, na wyposażeniu jednostki znajduje się również motopompa MP-5 wraz z wężami. Ochotnicy dysponują także umundurowaniem bojowym i wyjściowym zakupionym dzięki nagrodom finansowym zdobytym na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

Druhowie mogą się pochwalić zajęciem II miejsca podczas zawodów rozgrywanych w Nurzynie w 2004 roku oraz wywalczeniem III miejsca w 2000 i 2004 roku na zawodach w Trzebieszowie.

W 2005 roku miejscowa jednostka była m.in. organizatorem ćwiczeń strażackich przeprowadzonych na terenie szkoły, a rok później razem z kolegami z Szaniaw-Matysów zorganizowała gminne zawody sportowo-pożarnicze.

W 2009 roku jednostka wzbogaciła się o nowy wóz strażacki Volkswagen Transporter T-4. Samochód został zakupiony dzięki staraniom ówczesnego zarządu OSP oraz przychylności Rady Gminy i wójta Krzysztofa Wolińskiego.

Jednostka stale podnosi swoje wyszkolenie i wyposażenie. Bardzo aktywnie uczestniczy w akcjach ratowniczych, a także w różnego rodzaju manewrach, ćwiczeniach czy zawodach strażackich na szczeblu gminnym i powiatowym zajmując w nich czołowe miejsca. W latach 2014 -2017 strażnica została gruntownie zmodernizowana i wyremontowana. W 2014 roku dokonano m.in. ocieplenia budynku wraz z elewacją i wymianą drzwi garażowych. W tym samym roku założono centralne ogrzewanie w całym obiekcie. W 2015 roku został wymieniony dach, zaś rok później przeprowadzono gruntowny remont wnętrza remizy i pomieszczeń kuchennych. Prace te w większości sfinansowano z funduszu sołeckiego ze środków gminnych. W wyżej wymienione remonty w ostatnich latach szczególny wkład włożył zarząd OSP, jak również radny Karol Sobiczewski i sołtys wsi ? Iwona Goławska.

W 2017 roku jednostka obchodziła 70-lecie swego istnienia. W związku z czym zakupiono sztandar ufundowany przez mieszkańców wsi Szaniawy-Poniaty.

Strażacy biorą udział w uroczystościach religijnych, gminnych i państwowych. Obecni są w życiu religijnym parafii: we wrześniu 2005 roku uczestniczyli w peregrynacji relikwii Męczenników Podlaskich, a do szczególnej tradycji wpisała się też honorowa warta wystawiana przy Grobie Pana Jezusa podczas Wielkanocy. OSP należy do jednostek pokoleniowych, gdzie zamiłowanie do strażackiego munduru przekazywane jest z ojca na syna.

Do OSP w Szaniawach-Poniatach należą obecnie: Stanisław Szadkowski, Mateusz Zarzycki, Karol Sobiczewski, Sławomir Kurowski, Konrad Sobiczewski, Kazimierz Sulej, Czesław Szaniawski, Sławomir Szadkowski, Wojciech Sobiczewski, Sławomir Buszowski, Ryszard Wójtowicz, Jacek Zarzycki, Paweł Zarzycki, Michał Buszowski, Leszek Goławski syn Romana, Leszek Goławski syn Stanisława, Łukasz Kaczyński, Jarosław Goławski, Sylwester Goławski, Michał Sulej, Jarosław Karwowski, Albert Wierzejski, Remigiusz Kurowski, Ryszard Wysokiński, Przemysław Szaniawski, Stanisław Sobiczewski, Zygmunt Szmulik, Bogdan Kurowski, Witold Kurowski, Michał Wnuk, Stanisław Szaniawski, Sebastian Buszowski.

W gronie nieżyjących już zasłużonych druhów są m.in.: Franciszek Celiński, Jan Celiński, Wacław Grochowski, Stanisław Kalina, Franciszek Karwowski, Stanisław Karwowski, Antoni Komar, Józef Kurowski, Stanisław Kurowski, Tomasz Kurowski, Michał Kurowski, Witold Kurowski, Zygmunt Kurowski, Józef Lech, Krzysztof Rycio, Piotr Sikora, Henryk Smarżewski, Stanisław Sulej, Zygmunt Sulej, Bolesław Szaniawski, Ferdynand Szaniawski, Marian Szaniawski, Tadeusz Szaniawski, Wincenty Szaniawski, Zygmunt Szaniawski, Józef Trochim, Marian Trochim, Józef Wierzchowski, Stanisław Wnuk.