• Rok powstania: 1967
  • Liczba członków: 33
  • Popławy Rogale 53, tel. 697 406 111 (prezes)

Władze OSP

MATYSIAK   MARCIN   PREZES
PŁUDOWSKI   KAROL   WICEPREZES-NACZELNIK
GROCHOWSKI   MICHAŁ   SEKRETARZ
MATYSIAK   PAWEŁ   SKARBNIK
SULEJ   SZYMON   WICEPREZES

W dolinie Krzny Północnej położona jest wieś Popławy-Rogale. Miejscowość powstała na przełomie XV i XVI wieku, a tym co ją wyróżnia jest fakt, że na początku XX wieku mieszkała tu autorka ?Trędowatej? ? Helena Mniszek-Radomyska.

Ochotnicza Straż Pożarna powstała tu stosunkowo późno ? dopiero po II wojnie światowej ? w 1967 roku inicjatorami jej powołania byli: komendant powiatowy Straży Pożarnych w Łukowie ? Czesław Kosiński oraz dyrektor łukowskiego PZU ? Stanisław Małkiński. Ciekawostką jest fakt, że spotkanie założycielskie odbyło się na… ławce u Józefa Podgajnego.

Pierwszym prezesem popławskich druhów został Tadeusz Grochowski, naczelnikiem ? Ludwik Matysiak, a gospodarzem ? Stanisław Grochowski.

Do pierwszego pożaru w Gołowierzchach strażacy wyjechali wozem konnym Stanisława Grochowskiego, a sprzęt ? motopompę M-3 przechowywano u Kazimierza Izdebskiego, tam też przy drodze zamontowano ręczny gong do alarmowania o zagrożeniu.

Murowana remiza powstała w 1972 roku. Znalazło się w niej miejsce na sprzęt gaśniczy. Na budynku zainstalowano syrenę elektryczną.

Na początku lat 80., drugim z kolei prezesem był Henryk Płudowski, a naczelnikiem ? Edmund Krasuski. Po kilku latach nastąpił zmiana władz OSP. Na prezesa powołano Edmunda Krasuskiego, a naczelnikiem został Adama Matysiaka.

W 1991 roku po wybudowaniu nowej świetlicy i oddaniu do użytku garażu, nastąpiło znaczne ożywienie działalności straży w Popławach-Rogalach.

W 1992 roku druhowie zakupili za własne środki nowego Żuka, rok później nadano OSP sztandar, a w maju 1996 roku delegacja strażaków otrzymała w Watykanie specjalne błogosławieństwo dla całej jednostki z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. Pielgrzymi przybyli do Stolicy Apostolskiej dzięki inicjatywie Janusza Pawlaka z komendy powiatowej PSP w Łukowie. Przedstawicielami jednostki z Popław-Rogal byli Adam Matysiak i Tomasz Grochowski.

W 2000 roku trwały prace przy rozbudowie remizy, rok później nadano jednostce brązowy medal ?Za Zasługi dla Pożarnictwa?, a w 2006 roku do straży trafił samochód bojowy marki Daf.

W całym okresie swojej działalności jednostka zajmowała wysokie miejsca w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych (I miejsce podczas gminnego turnieju w Trzebieszowie w 2005 roku i I miejsce ? ex aequo z OSP Biardy ? w zawodach powiatowych rozgrywanych w Stoczku Łukowskim). Strażacy często wyjeżdżają do pożarów i innych zdarzeń. W 2001 roku tylko w jednym miesiącu gasili cztery pożary: m.in. zabudowania gospodarcze Tomasza Grochowskiego. Druhowie uratowali wtedy z płomieni zwierzęta i zabezpieczyli przed żywiołem sąsiednie garaże.

W 2005 roku ochotnicy otrzymali do dyspozycji samochód bojowy, który ? jak się wkrótce okazało ? był bardzo potrzebny. Rok później miały miejsce dwa groźne pożary. W Szczepankach podczas pracy żniwnej zapalił się kombajn. Dzięki szybkiej interwencji strażaków, w tym jednostki z Popław-Rogali spaliło się tylko 5 hektarów ze 100-hektarowego areału zbóż. Także w 2006 roku miał miejsce pożar w miejscowym lesie. Błyskawiczna akcja druhów zapobiegła rozprzestrzenieniu się ognia na 200-hektarowy drzewostan, spłonęło pół hektara lasu.

W 2014 roku dzięki błyskawicznej akcji strażaków z OSP Popławy-Rogale, został ugaszony ciągnik rolniczy, który znajdował się w zabudowaniach gospodarczych rodziny Turskich. Dzięki akcji ochotników zostały ocalone budynki gospodarcze warte 3 mln zł.

W roku 2015 przeprowadzono generalny remont strażnicy: wykonano nową elewację budynku obiektu, zmodernizowano łazienki. Rok później kontynuowano prace ? remont generalnego kuchni, do której zakupiono także nowe wyposażenie.

W 2016 roku miała również miejsce kolejna zmiana zarządu jednostki. Prezesem wybrany został Marcin Matysiak, a naczelnikiem ? Karol Płudowski.

25 czerwca 2017 roku odbyły się uroczystości z okazji 50-lecie powstania OSP. Obchody rozpoczęła msza św., którą odprawił proboszcz parafii Trzebieszów ks. kan. Ryszard Kozieł. On także dokonał poświęcenia nowego sztandaru jednostki, który został nadany organizacji. Podczas uroczystości najbardziej zasłużonych członków jednostki uhonorowano odznaczeniami. Złoty medal ?Za Zasługi dla pożarnictwa? otrzymał Wojciech Zdańkowski, srebrny ? Michał Grochowski, Marcin Matysiak, Paweł Matysiak, Jarosłąw Sulej, Szymon Sulej, Witold Zdańkowski, a brązowy ? Paweł Danielak, Piotr Danielak, Rafał Kowalczyk, Paweł Płudowski, Łukasz Śledź, Piotr Sledź i Łukasz Zdańkowski.

Odznaki ?Strażak Wzorowy? odebrali: Karol Pludowski, Mateusz Podgajny i Ireneusz Przerwa, a okolicznościowe statuetki założyciele OSP: Ludwik Matysiak i Czesłąw Kowalczyk. W uroczystościach udział wzięli m.in. poseł Krzysztof Głuchowski, senator Stanisław Gogacz, komendant powiatowy PSP w Łukowie ST. Bryg. Tomasz Majewski i starosta łukowski Janusz Kozioł.

W 2018 roku drużyna z OSP Popławy-Rogale zajęła I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

Obecnie strażacką organizację w Popławach-Rogalach tworzą: Czesław Kowalczyk, Edmund Krasuski, Andrzej Ostojski, Jerzy Zarzycki, Marian Zdańkowski, Adam Zdańkowski, Adam Matysiak, Tadeusz Śledź, Jerzy Płudowski, Adam Płudowski, Sławomir Przerwa, Sławomir Jakimiak, Tomasz Grochowski, Marek Izdebski, Karol Krasuski, Janusz Izdebski, Andrzej Kowalczyk, Witold Zdańkowski, Tomasz Śledź, Ireneusz Przerwa, Rafał Kowalczyk, Michał Jakimiec, Przemysław Matysiak, Patryk Celiński-Spodar, Patryk Śpiewak, Piotr Danielak, Krzysztof Kowalczyk, Wojciech Turski, Paweł Danielak, Daniel Kowalczyk, Piotr Kowalczyk, Mateusz Podgajny.

Wspomnieć należy także nieżyjących już ochotników: Alfonsa Matysiaka, Stanisława Grochowskiego, Leszka Matysiaka, Henryka Płudowskiego, Stanisława Karpińskiego, Kazimierza Izdebskiego, Tadeusza Grochowskiego (pierwszego prezesa, założyciela OSP), Mariana Karwowskiego, Jerzego Grochowskiego, Zbigniewa Czerwonogrodzkiego, Zdzisława Śledzia, Wacława Drygiela, Wiesława Osiaka, Jana Płudowskiego, Zygmunta Płudowskiego, Wacława Podgajnego, Józefa Przerwę, Leonarda Wierzejskiego.