Władze OSP:

GROCHOWSKI   KRZYSZTOF   WICEPREZES
PŁUDOWSKI   MICHAŁ   WICEPREZES – NACZELNIK
KUROWSKI   ADAM PREZES
STEFANOWICZ   PATRYK   SEKRETARZ
KARWOWSKI   PAWEŁ   SKARBNIK

OSP Kurów jest jedną z najmłodszych jednostek w gminie Trzebieszów. Została założona 17 maja 1987 roku przy znacznym udziale druhów z zarządu gminnego oraz Janusza Pawlaka z komendy rejonowej Straży Pożarnych w Łukowie. On też przeprowadził pierwsze szkolenia dla 21 członków powstającej jednostki. Pierwszy zarząd stanowili: Stefan Płudowski – prezes, Waldemar Kurowski – naczelnik, Antoni Kurowski – zastępca naczelnika, Henryk Rzążewski – sekretarz, Andrzej Karwowski – skarbnik, Krzysztof Kurowski – gospodarz.

Jednym z pierwszym wyzwań jakie stanęło przed świeżo upieczonymi strażakami było wybudowanie remizy. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu druhów oraz przy nieocenionym wsparciu pozostałych mieszkańców Kurowa, w 1990 roku oddano do użytku obecną świetlicę, w której mieści się siedziba OSP. Niejako w dowód wdzięczności, członkowie jednostki starają się czynnie uczestniczyć w życiu społecznym Kurowa oraz być w ciągłej gotowości do ewentualnych akcji ratunkowych.

Do 2002 roku na wyposażeniu znajdował się zakupiony w 1997 roku z własnych środków samochód Star-660. Wówczas pojazd ten przejęła gmina Trzebieszów w zamian kupując Żuka, który służył ochotnikom 2015 roku. Wtedy właśnie, z powodu złego stanu technicznego, został ze złomowany. Od tej pory druhowie rozpoczęli starania o pozyskanie innego pojazdu. Prawdopodobnie zabiegi te mogą zakończyć się pozytywnie latem 2018 roku.

Oprócz udziału w działaniach ratowniczych, druhowie uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym lokalnej społeczności. Biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych, ćwiczeniach i szkoleniach. Obecni są na uroczystościach patriotycznych, religijnych. Są inicjatorami prac społecznych na rzecz Kurowa i sąsiednich miejscowości. W maju 2015 roku przeprowadzili wspólnie z mieszkańcami remont świetlicy, gdzie mają swoją siedzibę oraz kapliczki znajdującej się w ich wsi.

W 2017 roku dokonano wymiany pokrycia dachowego.

Do strażackiej organizacji w Kurowie należą obecnie: Krzysztof Grochowski, Andrzej Karwowski, Michał Płudowski, Adam Kurowski, Waldemar Bobrowski, Stanisław Kurowski syn Czesława, Krzysztof Kurowski, Waldemar Kurowski, Antoni Kurowski, Tadeusz Kurowski, Zbigniew Mościcki, Jarosław Kurowski, Jan Śledź, Robert Domański, Jerzy Wysokiński, Waldemar Rzążewski, Jacek Kurowski, Daniel Płudowski, Bogdan Stefanowicz, Leszek Kurowski, Artur Kurowski, Paweł Karwowski, Wojciech Mazur, Renata Kurowska, Katarzyna Grochowska, Patryk Stefanowicz, Grzegorz Kurowski, Piotr Kurowski, Tomasz Wierzejski.

Członkami honorowymi są: Marian Stefanowicz, Józef Rzążewski, Michał Kurowski, Stanisław Kurowski syn Wacława, Henryk Rzążewski, Tadeusz Filimon, a członkiem wspierającym: Zbigniew Grochowski.

W niebiańskich zastępach św. Floriana służą już: Stanisław Wysokiński, Krzysztof Kurowski, Marian Kurowski, Eugeniusz Kurowski, Stefan Płudowski, Stanisław Sosnowski.