Informujemy, że w dniu 21 sierpnia Przewodniczący Rady Gminy odwołał LXVII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Trzebieszów zaplanowaną na dzień dzisiejszyLINK do PISMA w BIP

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów informuje, że LXVII Sesja Nadzwyczjna Rady Gminy Trzebieszów zwołana na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2023r. poz. 40, zez zm.) na dzień 21.08.2023r. (poniedziałek) na godz. 16.30 zostaje odwołana z uwagi na bezprzedmiotowość przewidywanego porządku obrad, wynikająca z powodu wycofania rezygnacji z pełnienia funkcji przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebieszów.