1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
2. ZAŁĄCZNIK DEK 1 – Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości