Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebieszów

w sprawie udostępnienia spisu wyborców do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

 

Uprzejmie zawiadamiam, że został sporządzony spis wyborców do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie, które odbędą się w dniu 24 września 2023 roku. Jest on udostępniony do wglądy w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów w pokoju nr 4 – od dnia 25 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 roku w godzinach urzędowania 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku).

  1. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.
  2. Udostępnianie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu).

INFORMUJĘ, ŻE WYBORY DO RADY POWIATOWEJ LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 24 WRZEŚNIA 2023 ROKU W SIEDZIBIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TRZEBIESZOWIE W GODZINACH OD 8ºº DO 18ºº.

  Wójt Gminy

/-/ Mirosław Szekalis