Z dniem 1 września 2023 r. na wniosek organu właścicielskiego Rada Nadzorcza wybrała Pana Artura Czubaszka na Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Trzebieszowie.

Nowy Prezes ZGK dotychczas pracował jako Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowie, a wcześniej jako Prezes Łuksji Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu spółek kapitałowych w których był i jest przewodniczącym rady nadzorczej.

Artur Czubaszek tytuł magistra zarządzania zdobył na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Na tej samej uczelni ukończył studia podyplomowe z zakresu służby cywilnej, administracji publicznej, zarządzania jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i lokalnego, a także podyplomowe studia w zakresie nadzoru, kontroli i audytu wewnętrznego  w gospodarce i administracji w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Swoją wiedzę uzupełnił również na podyplomowych studiach w zakresie Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej oraz podyplomowych studiach z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa dający uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zaangażowany w prace społeczne. Czynnie wspiera i współpracuje m.in. z seniorami, środowiskami osób z niepełnosprawnościami i organizacjami pozarządowymi.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Gminy Trzebieszów.