Konto bankowe do wpłat mieszkańców Gminy Trzebieszów za
system gospodarowania odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
konto nr  50 9206 0009 0000 0130 2000 0520