Bardzo dobra współpraca z Zarządem Powiatu Łukowskiego zaowocowała kolejną zrealizowaną inwestycją drogową. Przebudowę drogi powiatowej Popławy – Celiny dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych.więcej zdjęć