3 września 2022 roku, w sobotnie przedpołudnie rozpoczęło się Narodowe Czytanie w gminie Trzebieszów. W tym roku współorganizatorami akcji byli Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszkówny w Celinach, Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie, Gminny Ośrodek Kultury w Trzebieszowie, Koło Gospodyń Wiejskich z Gołowierzchów i Koło Gospodyń Wiejskich z Celin.

Lekturą jedenastej edycji Narodowego Czytania były  ,,Ballady i romanse? Adama Mickiewicza ? zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce epokę romantyzmu. Romantyczność, Świtezianka, Powrót taty, Pani Twardowska i inne utwory tego cyklu zachwycają wyjątkową aurą, niezrównanymi opisami natury i mądrą prawdą, że świat musi być sprawiedliwy, dobro nagrodzone, a zło ukarane. Niezwykła wrażliwość, wspaniałe wyczucie języka i wyobraźnia poety sprawiły, że Ballady i romanse są esencją polskiego romantyzmu.

W Szkole Podstawowej w Celinach poezję Adama Mickiewicza czytała pani dyrektor szkoły Agnieszka Izdebska, nauczyciele: Urszula Goławska i Marek Kisiel, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Celin oraz z Gołowierzchów oraz dzieci i młodzież z Celin  i Gołowierzchów.

List od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał wójt gminy Trzebieszów pan Mirosław Szekalis, który swoją obecnością uświetnił to wydarzenie. O tradycjach tej akcji w gminie Trzebieszów opowiedział Bartłomiej Bryk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury   w Trzebieszowie.

Uroczystość poprowadziły panie Urszula Goławska ? nauczycielka SP w Celinach oraz Jadwiga Celińska ? pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebieszowie. Wśród gości oprócz wójta gminy Trzebieszów pana Mirosława Szekalisa, dyrektora GOK-u pana Bartłomieja Bryka pani dyrektor Agnieszka Izdebska powitała księdza proboszcza parafii Celiny Andrzeja Majchrzaka.

Niewątpliwą atrakcją tego wydarzenia było przybycie przedstawicieli Zespołu Pieśni  i Tańca Ziemi Siedleckiej ?Chodowiacy?, którzy zaprezentowali się w tradycyjnych strojach krakowskich.

W tegoroczne Narodowe Czytanie zaangażowało się rekordowo 5 tysięcy podmiotów.  W 2023 roku lekturą będzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.