Informujemy, że Gmina Trzebieszów ubiegała się o dofinansowanie prace budowlano-konserwatorskie wymiany stolarki okiennej wraz z odtworzeniem schodów zewnętrznych oraz drogi procesyjnej wokół kościoła pw Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie Drugim, Trzebieszów Drugi 39, nr rej. A/660, rok budowy 1863 i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 980 000 zł.

 

 

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na odnowieniu lub całkowitym odtworzeniu stolarki okiennej w budynku kościoła wraz z zachowaniem jej charakterystycznych wymiarów i profili. Odtworzenie okien wykonane zostanie na podstawie przeprowadzonej kwerendy archiwalnej. Planowane prace budowlane zakładają również wykonanie przebudowy wszystkich wtórnych schodów zewnętrznych, które są w złym stanie technicznym oraz wizualnym. Założeniem inwestycji jest przywrócenie im historycznego, spójnego z bryłą kościoła charakteru w ramach zachowania i utrwalenia substancji zabytku. Dodatkowo inwestycja polegać będzie na wykonaniu remontu strefy cokołowej kościoła, w miejscach styku ze schodami zewnętrznymi. Równocześnie w ramach zadania planuje się wykonanie remontu istniejącej drogi procesyjnej wokół kościoła wraz z zaakcentowaniem jej historycznego charakteru. W zakresie planowanej inwestycji jest również wykonanie projektu zgodnie z przepisami prawa  budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich oraz sporządzenie niezbędnych ekspertyz technicznych, konserwatorskich oraz kwerendy archiwalnej.

Mirosław Szekalis

Wójt Gminy trzebieszów.