ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 26 marca 2024r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXXVIII (78) Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie LXXVIII (78) Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Zamknięcie LXXVIII (78) Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów 

Leszek Grochowski

PROJEKTY UCHWAŁ –  BIP Gminy Trzebieszów

www.posiedzenia.pl/trzebieszow