ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 28 grudnia 2023r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXXV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

 

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie LXXV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmulokalu użytkowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Informacje – wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad LXXV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Leszek Grochowski

PROJEKTY UCHWAŁ NA BIP GMINY TRZEBIESZÓW