INFORMUJEMY, ŻE SESJA NIE ODBYŁA SIĘ ZE WZGLĘDU NA NIEPRZYBYCIE CAŁEGO PREZYDIUM RADY GMINY TRZEBIESZÓW.
Z TEGO WZGLĘDU SESJA NIE MOGŁA SIĘ ODBYĆ. 

KOMENTARZ WÓJTA W TEJ SPRAWIE

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 20 .11 . 2023r .
(poniedziałek) o godz. 19.30 (o ile zakończy się Sesja nr LXXII zwołana na dzień 20.11.2023 r. godz 16.30) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów.


Przewidywany jest następujący porządek:
1. Otwarcie LXXIII (73) Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Trzebieszów i ustalenia jej składu osobowego.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury i Rolnictwa
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
7. Zamknięcie obrad LXXIII (73) Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

 

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński

projektu uchwał na BIP Gminy Trzebieszów

lub na  stornie www.posiedzenia.pl/trzebieszow