ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 27 .11 . 2023r. (poniedziałek) o godz. 18,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXXIII (2) Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów*.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie LXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Trzebieszów i ustalenia jej składu osobowego
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury i Rolnictwa
  6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2024 rok
  8. Zamknięcie obrad LXXIII Sesji  Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

 

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński

projektu uchwał na BIP Gminy Trzebieszów

lub na  stronie  www.posiedzenia.pl/trzebieszow

____________________________________________

*Sesja powiela ten sam numer co sesja z dnia 20.listopada, z tego względu, że sesja LXXIII w dniu 20 listopada br. nie odbyła się  z powodu nieprzybycia Prezydium Rady Gminy na sesję. (komentarz w tej sprawie: tutaj)