ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 20 .11 . 2023r .
(poniedziałek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów.


Przewidywany jest następujący porządek:
1. Otwarcie LXXII (72) Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXIX Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
8.Informacje wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad LXXII (72) Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński

Projektu uchwal na stornie BIP Gminy Trzebieszów

lub na stornie www.posiedzenia.pl/trzebieszow