ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 18.10.2023r. (środa) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Trzebieszowie odbędzie się LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie LXIX (69) Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym (od 25.07.2023r.).
  4. Przyjęcie protokołu z LXVII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Zamknięcie obrad LXIX (69)Sesji  Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

Andrzej Nurzyński