Wiele zawdzięczamy wspa rciu funduszy UE w ramach LGD Razem. Cieszymy się, że jako Gmina Trzebieszów  jesteśmy członkiem tej organizacji. Przed nami kolejne projekty i wspólne  działania. Szczególnie cieszy nas udział naszych przedstawicieli we władzach LGD m.in. Wójta Gminy Mirosława Szekalis, Pani Sołtys Wólki Konopnej Marii Chromińskiej oraz Pani Anny Mościckiej Radnej  Rady Gminy Trzebieszów. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za współprace w tym zakresie.

30 czerwca 2023 r. odbyła się uroczysta konferencja „Tradycja i nowoczesność – 15 lat doświadczenia LGD „RAZEM” we wspieraniu rozwoju lokalnego” z okazji jubileuszu 15-lecia działalności, jaki obchodzi w tym roku nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.
Podczas konferencji Pani Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu miała okazję przedstawić licznie przybyłym gościom efekty 15-letniego wdrażania przez LGD „RAZEM” programu „LEADER” na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin będących członkami stowarzyszenia, tj.: #Adamów, #Krzywda, #Łuków, #Serokomla, #Stanin, #StoczekŁukowski, #Trzebieszów, #Wojcieszków, #WolaMysłowska oraz miasto Stoczek Łukowski.
To dzięki możliwościom #PROW20072013 i #PROW20142020, potencjałowi regionu, kapitałowi ludzkiemu Zarządu, Rady LGD oraz pracowników biura, a także dzięki a może przede wszystkim wspólnej i udanej współpracy z samorządami, aktywnymi przedsiębiorcami, liderami obszarów wiejskich, organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury konsekwentnie wdrażane 2 strategie w ostatnich 15 latach przyniosły oczekiwane i realne efekty:
➡️ ponad 24 mln zł pozyskanej dotacji z PROW
➡️ ponad 400 projektów związanych z budową infrastruktury publicznej, rozwojem przedsiębiorczości, kultywowaniem rodzimej kultury ludowej, edukacją ekologiczną, kulturalną oraz rozwojem i upowszechnianiem turystyki.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” za zasługi w wieloletniej działalności na rzecz obszarów wiejskich, zgodnej z celami i zasadami działalności stowarzyszenia nadało Pani Kazimierze Goławskiej godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Pamiątkowe podziękowanie wręczono p. Kazi, a pamiątkowe podziękowania dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych dla każdej z gmin będącej członkami LGD za wkład w utworzenie, współpracę i rozwój odebrali włodarze z poszczególnych 10 jst będących członkami LGD lub ich reprezentanci.
W imieniu Zarządu LGD składamy podziękowania za obecność na konferencji:
p. Krzysztof Głuchowski – Posłowi na Sejm RP, p. Sławomir Skwarek – Poseł na Sejm RP – Poseł na Sejm RP – Posłowi na Sejm RP, p. Januszowi Koziołowi – Wicestaroście Powiatu Łukowskiego, p. Kazimierze Goławskiej – wieloletniej Wójt Gminy Łuków, inicjatorce założenia LGD, włodarzom jst i dyrektorom organów jst, Zarządowi i Członkom Rady LGD w okresie PROW 2007-2013 i 2014-2020, p. Renacie Klębowskiej-Szustek – Kierownikowi Oddziału ARiMR Łuków, p. Magdalenie Lotek – Kierownikowi Placówki terenowej KRUS w Łukowie, p. Kazimierzowi Żmudzie – Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków, przedstawicielom zaprzyjaźnionych LGD-ów, artystom, pracownikom Biura LGD a także #MasterTV Łuków i #WspólnotaŁukowska oraz portal #Lukow24.pl oraz przedsiębiorcom, którzy otrzymali dotację na podjęcie/rozwój działalności gospodarczej z PROW 2014-2020 i wsparli nas organizacyjnie i rzeczowo.
Specjalne podziękowania dla p. Sławomir Smolak – Zastępcy wójta/sekretarzowi Gminy Trzebieszów za fotorelację z konferencji. 📸👏
Patronat medialny Master TV Łuków, Łuków24.p, Wspólnota Łukowska, #ŁukówTV, #TygodnikSiedlecki
🔽🔽🔽
Konferencja została sfinansowana ze środków PROW 2016-2020, Działanie 19.4, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Więcej szczegółów  www.lgdrazem.pl zakładka aktualności