Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności w województwie lubelskim „Nasz Sołtys 2024” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 

Chcąc uhonorować wielki trud włożony w pracę na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, budowanie innowacyjności i tworzenie perspektyw rozwoju dla regionu i społeczności lokalnych, a także zaangażowanie w ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wyszedł z inicjatywą konkursu „Nasz Sołtys”. Spotkał się on z pozytywnym odbiorem, zarówno wśród osób pełniących funkcję sołtysa, jak również pośród mieszkańców obszarów wiejskich.

W konkursie kluczowe są następujące kryteria:

  • wpływ działalności Kandydata na integrację lokalnej społeczności,
  • materialne rezultaty działalności np. poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie środków funduszu sołeckiego, projekty, inwestycje,
  • działalność społeczną Kandydata,
  • współpracę z samorządem gminy,
  • dalsze plany związane z działalnością sołectwa,
  • aktywną reprezentację sołectwa i gminy,
  • udział w konkursach obrazujących osiągnięcia Kandydata.

Udział w Konkursie to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania swoich osiągnięć szerszemu gronu odbiorców. Laureaci, prócz tytułu „Nasz Sołtys” otrzymają także nagrody pieniężne. Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego 2024 r. do godz. 15:30. Regulamin Konkursu „Nasz Sołtys” jest dostępny poniżej wraz załącznikami. Zapraszamy do udziału!

do-pobraniaDO POBRANIA

Regulamin Konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności w województwie lubelskim „Nasz Sołtys 2024”

Załączniki do Regulaminu Konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności w województwie lubelskim „Nasz Sołtys 2024”