Wójt Gminy Trzebieszów informuje:
Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dębowicy.