SPORTOWA POLSKA

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

GMINA TRZEBIESZÓW

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

w ramach programu

SPORTOWA POLSKA  PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

EDYCJA 2018

Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębowicy, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Celinach, budowa bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Trzebieszowie Drugim oraz remonty sal gimnastycznych przy:

  • – Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim,
  • – Szkole Podstawowej w Szaniawach-Matysach,
  • – Szkole Podstawowej w Jakuszach,
  • – Szkole Podstawowej w Celinach.

Zadanie pn. Budowa boiska piłkarskiego i 3-torowej bieżni okrężnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębowicy, remont sali gimnastycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Celinach, remont sali gimnastycznej  i budowa 3-torowej bieżni okrężnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Trzebieszowie Drugim, remont sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Szaniawach-Matysach i Jakuszach, dofinansowane zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w ramach Programu  Sportowa Polska  Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej EDYCJA 2018.

Całkowita wartość inwestycji: 1 657 815,51 zł

w tym wartość dofinansowania z budżetu państwa ze środków FRKF: 828 900,00 zł

Cel realizowanego projektu to poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również  w miarę możliwości  umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Celem bezpośrednim zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa oraz poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej. Wybudowane boiska wielofunkcyjne, bieżnie oraz wyremontowane sale gimnastyczne będą miejscami ogólnodostępnymi przeznaczonymi do uprawiania aktywności fizycznej przez osoby w różnym wieku.

Odbiorcami projektu są uczniowie: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębowicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieszowie Drugim, Szkół Podstawowych w Celinach, Jakuszach i Szaniawach-Matysach oraz lokalna społeczność.

Rzeczowe efekty inwestycji w postaci boisk, bieżni oraz sal gimnastycznych wykorzystywane będą nie tylko przez uczniów,  ale także przez innych mieszkańców gminy i powiatu.

 


Nurzyna aktywizacja wokół oczka

Zmieniamy się dla WAS. Remont Drogi w Szaniawach.

VIDEO: Droga Wierzejki-Trzebieszów – stan na koniec sierpnia 2016 w trakcie remontu

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty.
Gmina Trzebieszów realizuje projekt: Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty. Finansowany jest on ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość całej inwestycji wynosi: 1 217 226,87 zł. WIĘCEJ

Remont drogi Trzebieszów-Wierzejki
– Owocna współpraca z Powiatem Łukowskim.
Remont drogi powiatowej Trzebieszów ? Wierzejki to owoc dobrej współpracy władz Gminy Trzebieszów z Zarządem Powiatu Łukowskiego.  Jest to jedna z ważniejszych dróg na terenie gminy, która stanowi ważny szlak komunikacyjny dla  największych lokalnych przedsiębiorców. W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020? powiat łukowski otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 2,5 mln zł, na remonty dróg powiatowych, z czego część tej kwoty została przeznaczona na remont drogi powiatowej w naszej gminie.  Gmina Trzebieszów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzebieszów przeznaczyła na ten cel kwotę 750 000 zł  w tegorocznym budżecie.
FOTOGALERIA

Nowe ciągi piesze przy drodze wojewódzkiej. Położenie nowych ciągów pieszych przy drodze wojewódzkiej w Trzebieszowie Drugim, przy szkole Podstawowej i przy kościele.

NOWE BARIERKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRZEBIESZOWIE. Bezpieczeństwo dzieci przede wszystkim. Bezpieczeństwo naszych dzieci przede wszystkim. W ostatnich dniach można zauważyć nowe barierki przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowie. Wszytko po to, aby nasze dzieci były bezpieczniejsze przy drodze wojewódzkiej, która przebiega przez nasza gminę.