DROGI 2015-2020 AKTUALNOŚCI

Drogi zrealizowane w latach 2015-2018

Drogi gminne: ok. 5 km

Drogi powiatowe: ok. 13,2 km

Drogi dojazdowe do pól: ok. 13,5 km

 

DROGI GMINNE

 • Budowa drogi Trzebieszów -Trzebieszów Kolonia – 750 mb
 • Budowa drogi na Leszczance : Trzebieszów-Leszczanka – 450 mb
 • Budowa drogi w Szaniawach-Matysach – ok. 500 mb
 • Przebudowa  / modernizacja drogi w Szaniawach-Poniatach na odcinku ok. 1 km
 • Przebudowa / modernizacja drogi Trzebieszów-Kolonia na odcinku ok. 400 mb
 • Modernizacja drogi gminnej Leszczanka-Jakusze, ok. 800 mb

DROGI DOJAZDOWE DO PÓL NA PODBUDOWIE Z TŁUCZNIA

 • (2015) Wylany ok. 450 mb, Gołowierzchy ok. 450 mb, Wólka Konopna ok. 600 mb, Karwów ok. 250 mb, Trzebieszów Drugi ok. 350 mb,
 • (2016) Karwów, Mikłusy, Świercze. Łącznie ok. 2000 mb
 • (2017) Zaolszynie, Celiny, Nurzyna, Trzebieszów Drugi, Szaniawy-Matysy . Łącznie ok. 3000 mb
 • (2018) Trzebieszów Drugi, Celiny, Wylany, Popławy-Rogale, Jakusze, Szaniawy-Matysy. Łącznie ok. 6000 mb.

DROGI POWIATOWE (efekt współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych)

 • Remont drogi Mikłusy-Zembry-Płudy-Kurów- Jakusze-Wierzejki – ok. 4 km
 • Modernizacja drogi powiatowej Trzebieszów ? Wierzejki na odcinku ok. 4,2 km  (tzw. schetynówka)
 • Remonty skrzyżowań w Zembrach, Mikłusach i Dębowierzchach wraz z drogami. Łącznie ok. 2 km
 • Modernizacja mostu w miejscowości Zaolszynie wraz z drogami. Łącznie ok. 1000 mb dróg
 • Modernizacja drogi powiatowej w Szaniawach-Matysach , Łącznie ok. 1000 mb

DROGI WOJEWÓDZKIE (efekt współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich)

 • Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 806 w miejscowości Trzebieszów Pierwszy ? Trzebieszów Drugi 
 • Budowa chodnika wraz z zatoką  autobusową przy drodze wojewódzkiej nr 806 w miejscowości Trzebieszów Drugi (przy kościele, przy szkole)

FOTOGALERIA

 • PODSUMOWANIE ROKU 2018 – ZOBACZ PREZENTACJĘ

 

 

 


 

33

W gminie Trzebieszów jest dobrze rozwinięta sieć dróg. Podjęte działania przez samorząd gminy po roku 1989 w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej sprawiły, że obecnie każda miejscowość posiada połączenie drogowe o nawierzchni asfaltowej z siedzibą gminy, powiatu i ościennymi miastami.

36

Sieć dróg jest stale rozbudowywana i modernizowana. Budowane są nowe połączenia drogowe o twardej nawierzchni pomiędzy miejscowościami gminy oraz miejscowościami z gmin sąsiednich.

35

Pozwala to na odciążenie zatłoczonych dróg głównych i zwiększa bezpieczeństwo podróżnych. Łącznie w gminie znajduje się 152,2 km dróg kategorii wojewódzkiej, powiatowych i gminnych, z czego 99,8 km posiada nawierzchnię asfaltową.
 
34
 
Budowa drogi gminnej Karwów – Szaniawy-Poniaty współfinansowana przez Unię Europejską