Rada Gminy VIII kadencji 2018-2023

Skład Rady Gminy Trzebieszów

Leszek Grochowski – Przewodniczący Rady Gminy

Marek Izdebski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Waldemar Mościcki – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Mariusz Celiński – Członek Rady Gminy

Grzegorz Grochowski – Członek Rady Gminy

Janusz Jezierski – Członek Rady Gminy

Piotr Kowalczyk – Członek Rady Gminy

Zygmunt Krasuski – Członek Rady Gminy

Adam Kurowski – Członek Rady Gminy

Anna Mościcka – Członek Rady Gminy

Franciszek Rola – Członek Rady Gminy

Wiesław Zdanowski – Członek Rady Gminy

Andrzej Nurzyński – Członek Rady Gminy

Paweł Krasuski – Członek Rady  Gminy

Marcin Śledź – Członek Rady Gminy

 

Komisje Rady Gminy Trzebieszów

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Skład Komisji

 1. Franciszek Rola – Przewodniczący Komisji,
 2. Janusz Jezierski – Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Zygmunt Krasuski.

Komisja  Infrastruktury i Rolnictwa

Skład Komisji

 1. Wiesław Zdanowski – Przewodniczący Komisji,
 2. Marek Izdebski – Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Jan Mościcki,
 4. Janusz Jezierski.

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji

 1. Zygmunt Krasuski – Przewodniczący
 2. Piotr Kowalczyk – Wiceprzewodniczący
 3. Adam Kurowski
 4. Anna Mościcka
 5. Franciszek Rola

Komisja Edukacji i Bezpieczeństwa

Skład Komisji:

 1. Anna Mościcka – Przewodnicząca
 2. Leszek Grochowski- Wiceprzewodniczący
 3. Grzegorz Grochowski
 4. Franciszek Rola
 5. Wiesław Zdanowski

Komisji Budżetu

 1. Janusz Jezierski – Przewodniczący
 2. Anna Mościcka – Wiceprzewodnicząca Komisji,
 3. Franciszek Rola,
 4. Zygmunt Krasuski,
 5. Wiesław Zdanowski,
 6. Jan Mościcki.

I Sesja Rady Gminy Trzebieszów

 

od lewej stoją: Jezierski Janusz, Zdanowski Wiesław, Kurowski Adam Grzegorz, Ewa Szczygielska Skarbnik Gminy Trzebieszów, Mościcki Jan Waldemar, Grochowski Leszek, Rola Franciszek, Celiński Mariusz, Izdebski  Marek.
od lewej siedzą: Krasuski Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Trzebieszów, Nurzyński Andrzej -Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów, Śledź Marcin – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Trzebieszów, Mościcka Anna,  Mirosław Szekalis – Wójt Gminy Trzebieszów, Krasuski Zygmunt, Grochowski Grzegorz, Kowalczyk Piotr.


W dniu 20 listopada podczas I Sesji Rady Gminy  Trzebieszów nowo wybrani radni złożyli ślubowanie obejmując tym samym mandat radnego Rady Gminy Trzebieszów.

Podczas Sesji Rady Gminy nowo wybrany Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis w obecności zaproszonych gości i Rady Gminy Trzebieszów złożył ślubowanie obejmując mandat Wójta Gminy Trzebieszów.

Podczas sesji radni wybrali Pana Andrzeja Nurzyńskiego na Przewodniczącego Rady Gminy (w środku), panów Marcina Śledzia (z prawej ) i Pawła Krasuskiego ( z lewej)  na Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 


Rada Gminy Trzebieszów kadencji 2014-2018