Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) Wójt Gminy Trzebieszów podaje do publicznej wiadomości, że miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., są:   tablice sołeckie w poszczególnych miejscowościach Gminy Trzebieszów, oraz tablica ogłoszeń przy Urzędzie Gminy Trzebieszów.

Wójt Gminy
Mirosław Szekalis