Na podstawie zarządzenia Nr 173/2022 Wójta Gminy Trzebieszów
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2023 roku informujemy, że dzień 2 maja (wtorek ) jest dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 6 maja (sobota) 2023 r.

</center