Na podstawie zarządzenia Nr 173/2022 Wójta Gminy Trzebieszów
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2023 roku informujemy, że dzień 9 czerwca (piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 3 czerwca (sobota) 2023 r.