W związku z wynikami przeprowadzonego  w dniach 15 – 17 marca 2023 r. „audytu” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie sp. z .o.o.” Wójt Gminy Trzebieszów realizując uprawnienia właścicielskie w imieniu i na rzecz Gminy Trzebieszów w dniu 6 września 2023 r. złożył do Prokuratury Rejonowej w Łukowie wniosek o przeprowadzenie analizy prawnokarnej ustaleń postępowania audytowego, w tym w zakresie możliwości popełnienia przestępstwa działania na szkodę Spółki.