BIP: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/gm.trzebieszow-informacja-o-losowaniach-14-03-2024.pdf

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Lublinie IV

z dnia 11 marca 2024 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Trzebieszów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV informuje, co następuje:

W dniu 14 marca 2024 r. o godz. 14.00  w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

– Nr 1

– Nr 2

– Nr 3

– Nr 4

– Nr 5

– Nr 6

– Nr 7

– Nr 8

– Nr 9

– Nr 10.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Lublinie IV

Krzysztof Marek Niezgoda