Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie informuje, że do chwili obecnej wpłynęło 2110 wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz 96 wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych  z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Rozpatrzono 868 wniosków o wypłatę dodatku węglowego, z tego  655 zostało rozpatrzonych pozytywnie, 187 wniosków zostało pozostawionych bez rozpoznania, a 26 wniosków uzyskało odmowę.

Wypłacono dodatki węglowe 655 osobom na kwotę 1 965 000 zł.

 Wnioski o wypłatę dodatku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła nie będą rozpatrywane  do czasu otrzymania środków na ten cel.

Z uwagi na powyższe dodatek dla gospodarstw domowych  nie zostanie wypłacony w ciągu  miesiąca od złożenia wniosku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

/-/ Marzena Leszkowicz