Wójt Gminy Trzebieszów zachęca rolników (producentów zwierząt hodowlanych i drobiu) do zapoznania się z KODEKSEM DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ, dostępnym do pobrania z tej strony.

Pliki do pobrania

>> Gmina Trzebieszów ma charakter typowo rolniczy. Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 14 045 ha, z tego 11 168 ha to użytki rolne, które zajmują 79% całej powierzchni.

 

Gmina Trzebieszów posiada dość dobre warunki glebowe i klimatyczne dla rozwoju rolnictwa. Na terenie gminy przeważają gleby dobrej jakości (60% gleby do IV klasy), łatwe do uprawy mechanicznej. Produkcja upraw roślinnych na terenie gminy Trzebieszów ma charakter głównie zaspokajający własne potrzeby mieszkańców. Najważniejszym kierunkiem produkcji roślinnej są zboża – 60%, kukurydza – 35%, ziemniaki – 5%. Jest szeroko rozwinięty chów bydła, trzody chlewnej. Funkcjonują także gospodarstwa zajmujące się chowem drobiu.

rolnictwo

Duża część rolników w latach 2000 – 2002 przestawiła się na produkcję mleka. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że czołowym odbiorcą mleka z terenu gminy jest Zakład Mleczarski „SPOMLEK” z Radzynia Podlaskiego. W związku z powyższym cześć gospodarstw rolnych przystosowała się do wymogów stawianych przez normy europejskie i zdobyła certyfikat jakości mleka.