UWAGA ! Ważny komunikat.

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną koronawirusem, w celu zapobieżenia dalszego rozprzestrzeniania się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie informuje,  że wstrzymał do odwołania realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  oraz wsparcie realizowane przez asystenta rodziny.

Osoby starsze, które szczególnie teraz powinny zostać w domach, jeżeli potrzebują pomocy  w zrobieniu zakupów prosimy o kontakt telefoniczny z tutejszym Ośrodkiem nr tel.: 25 796 05 73 lub 510242 792

Przypominamy ponadto, że aby zminimalizować ryzyko zarażenia, należy
stosować się do zaleceń sanitarnych:
? często myć ręce;
? stosować odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania;
? unikać dotykania oczu, nosa i ust;
? zasięgnąć pomocy medycznej ? jeśli występuje gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu.
Jeżeli zaobserwujemy u siebie symptomy choroby, należy skontaktować się ze stacją sanitarno-               epidemiologiczną lub zgłosić się do najbliższego szpitala zakaźnego.
Poniżej nr kontaktowe do Powiatowej Stacji Sanitarno ? Epidemiologicznej w Łukowie
025 798-21-96,  025 798-21-97, Fax: 025 798-71-78
po godzinach urzędowania telefon alarmowy:
510 242 792
Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na połączenie.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to  800-190-590. Całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem 693 397 185 pełni też lubelski sanepid.