W piątek 29 września br. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201 4-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś„.

Dla Województwa Lubelskiego na realizację poszczególnych działań w ramach PROW 2014-2020 została przyznana kwota 1 miliard 17 milionów złotych. Podczas wydarzenia zostały  wręczone wyróżnienia i statuetki TOP LIDEROM PROW 2014-2020, czyli Beneficjentom, którzy zrealizowali najlepsze operacje w ramach Programu w podziale na sześć kategorii:

  • PROW wspiera rolnictwo
  • PROW wspiera infrastrukturę
  • PROW wspiera środowisko
  • PROW wspiera lokalnych producentów
  • PROW wspiera aktywizację lokalnej społeczności
  • PROW wspiera przedsiębiorców

Na gali wyróżniono Gminę Trzebieszów  w kategorii „PROW wspiera lokalnych producentów” za skalę działań na rzecz rolnictwa.  Wyróżnienie  odebrał Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szakalis.

Cieszymy się, że nasza  gmina jest doceniana na poziomie województwa.