W Gminie Trzebieszów ruszył Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach tego programu Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis, przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Marty Zdunek podpisał umowy na Budowę i modernizację budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej.

W ramach tego programu:

 

Firma Usługi Remontowo-Budowlane Marcin Jakimowicz z Gołaszyna zrealizuje:

  • zadanie: MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWICA
  • zadanie: MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁUDY.
  • zadanie: MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LESZCZANKA.
  • zadanie: MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MIKŁUSY.
  • zadanie:  MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIESZÓW DRUGI.

Wartość zadania wyniesie 2 791 170  złotych brutto.

Firma Budowlana DOROTEX Janusz Zając z Sasinowa. gmina Radzyń Podlaski zrealizuje:

-zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świercze w formule – Zaprojektuj i Wybuduj. Wartość zadania wyniesie:  795 412,44 złotych brutto.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu każdej umowy nastąpi w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do czerwca 2024 r

I tak w przyszłym roku w każdym sołectwie będzie świetlica wiejska. Jest to ważne, aby wszyscy mieszkańcy mieli możliwość spotkania się we własnej społeczności lokalnej.