Gmina Trzebieszów otrzyma ponad  0,5 mln zł na zakup sprzętu i wprowadzenie rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo informatyczne i przesyłania danych wrażliwych. Wszystko będzie kosztować dokładnie 558 079,24 złotych, które w całości będą pochodzić z projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dzięki programowi samorząd będzie mógł zakupić i wdrożyć nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz skuteczne procedury zabezpieczające systemy informatyczne, a także przeszkolić pracowników w tym zakresie. Wszystko po to, by mieszkańcy naszej Gminy mieli bezpieczny dostęp do usług cyfrowych i zapewnioną ochronę ich danych.

– Nasz projekt będzie obejmował zakup m.in. serwerów, oprogramowania antywirusowego, dysków sieciowych, licencji, a także oprogramowania, które umożliwi ochronę danych, tworzenie kopii zapasowych oraz odzyskiwanie danych po awarii.  Zakupiony będzie także nowoczesny generator prądu aby uniezależnić urząd od przerw w dostawie prądu.

Przyznane środki wykorzystamy również na aktualizacje  systemów szkolenia pracowników we wszystkich jednostkach Gminy Trzebieszów – wylicza Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis.

Wniosek o przyznanie dotacji przez CPPC jest na liście projektów zaakceptowanych do dofinansowania.  Obecnie jesteśmy na etapie podpisania umowy o przekazaniu środków, od której uzależniamy termin przystąpienia do realizacji projektu. Termin realizacji VI 2024-VI 2026

  • Wniosek nr: FERC.02.02-CS.01-001/23/2133
  • Dofinansowanie 100 % : 558 079,24 zł
  • Wkład UE: 463 206,42 zł
  • Wkład Budżetu Państwa: 94 872,82 zł
  • Wkład Gminy Trzebieszów : 0 zł