W dniu 21 października 2021 roku w miejscowości Leszczanka, odbyły się ćwiczenia zgrywające z udziałem jednostek OSP z terenu gminy Trzebieszów.

            Miejscem działań był teren lasku na drodze Leszczanka-Jakusze. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Łukowa, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, strażacy ochotnicy z OSP Celiny, OSP Karwów, OSP Kurów, OSP Nurzyna, OSP Popławy-Rogale, OSP Szaniawy-Matysy, OSP Szaniawy-Poniaty, OSP Trzebieszów, OSP Wierzejki, OSP Wylany, OSP Zembry.    

Ćwiczenia polegały na zgraniu wszystkich podmiotów i osób związanych   z przeprowadzeniem akcji ratowniczej w czasie pożaru lasu oraz działań związanych  z wypadkiem drogowym (ewakuacją osoby poszkodowanej i udzielenie jej pomocy przedmedycznej w namiocie ratowniczym). Po odkryciu pożaru i wezwaniu pomocy, dalsze zadania przejął dowodzący akcją ratowniczą, który rozdysponował odpowiednie siły i środki. Następnie poproszono wszystkie jednostki o zbiórkę przy strażnicy OSP Wierzejki, aby omówić wszystkie aspekty, a w szczególności zasady pierwszej pomocy.

            W ćwiczeniach udział brali udział:

 Dh Mirosław Szekalis  Wójt Gminy Trzebieszów/Członek Zarządu Gminnego ZOSP RP w Trzebieszowie,

Dh Jacek Krzyszczak Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzebieszowie,

 Dh Andrzej Hryciuk Dowódca jednostek OSP w trakcie ćwiczeń zgrywających,

bryg. mgr inż. Paweł Wysokiński Zastępca Komendanta PSP w Łukowie,

kpt. mgr inż. Sylwester Goławski Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Łukowie,

kpt. Dominik Sadowski Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego PSP w Łukowie,

kpt. Mariusz Małecki Starszy Specjalista Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego PSP w Łukowie,

 mł. kpt. Konrad Turski Dyżurny Operacyjny Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego PSP w Łukowie,

 kom. Jarosław Modrzewski Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie/Komendant Gminny ZOSPR RP w Trzebieszowie.

FOTORELACJA Z WYDARZENIA  https://photos.app.goo.gl/g2aerWtCnFUWah549