Rada Gminy Trzebieszów w dniu 28 grudnia br. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Trzebieszów Leszka Grochowskiego przyjęła budżet Gminy Trzebieszów na rok 2024.
Planowane wydatki wynoszą ponad 52 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczymy ponad 12 mln.
Podatki pozostają na poziomie z roku 2023.
O szczegółach budżetu będziemy informować wkrótce.