Szkolenie z zasad przyznawania płatności bezpośrednich I filar WPR 2023