Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzebieszów.
Pogarszające się z dnia na dzień warunki atmosferyczne i spadki temperatur, szczególnie w nocy, niosą ze sobą realne zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób.

Nie możemy w tym trudnym czasie zapominać o najsłabszych mieszkańcach naszej gminy: osobach w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, które ze względu na okres zimowy mogą znaleźć się w niezwykle trudnej sytuacji życiowej. W sposób szczególny narażone na wychłodzenie czy zamarznięcie są osoby będące pod wpływem alkoholu.

W związku z obecną sytuacją Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc międzysąsiedzką, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp do środków komunikacji publicznej. Nic bowiem nie zastąpi zwykłej, ludzkiej czujności i wrażliwości. Dlatego właśnie prosimy o informowanie właściwych służb o wszystkich zaobserwowanych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu osób. Pamiętajcie Państwo, że czasem zwykły telefon może uratować komuś życie.

W celu skutecznej pomocy proszę, by informacje o osobach, dla których niskie temperatury mogą stanowić zagrożenie, przekazywać pracownikom GOPS w Trzebieszowie, tel. 25 796 05 73 lub Policji, tel. 112.