14 lutego 1942

Naczelny Wódz, gen. broni Władysław Sikorski, w rozkazie do „Kaliny” – gen. bryg. Stefana Roweckiego zniósł nazwę ZWZ (Związek Walki Zbrojnej) dla konspiracyjnego Wojska Polskiego, ustalając: „wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią <<Armię Krajową>> podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy”.