W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w Warszawie rozpoczęło się Powstanie Listopadowe.
Uczestnicy zrywu skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy są symbolem niezłomnego ducha narodu, umiłowania wolności oraz determinacji w zmaganiach o prawo do własnej tożsamości.

#Pamiętamy