Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie dzięki wsparciu   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie, Gminy Trzebieszów, PSP w Łukowie i środków własnych zakupiła motopompę przenośną VE 1500 TOHATSU, która wzmocniła potencjał ratowniczy jednostki gminnych OSP. Nabycie nowego sprzętu umożliwi prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zagrożeń z jeszcze lepszym efektem.

Zakup zrealizowano w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” poprzez   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Serdecznie podziękowania dla

  • Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalis,
  • Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. mgr inż. Pawła Wysokińskiego oraz
  • Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Pani Agnieszki Kruk, za wsparcie OSP Nurzyna
Koszt całkowity zadania 46 800,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji 15 000,00 zł
Wkład własny jednostki (źródło)   31 800 zł
z czego

Gmina Trzebieszów  dołożyła

11 000 zł