ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 14.08. 2023 r .
(poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów.
Przewidywany jest następujący porządek:
1. Otwarcie LXVI (66) Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie
prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji
i Bezpieczeństwa.
5. Zamknięcie obrad LXVI (66) Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

 

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński