WÓJT GMINY TRZEBIESZÓW INFORMUJE

Informuje iż rozpoczęto oględziny lokalizacji instalacji fotowoltaicznych przez przedstawiciela Firmy FLEXIPOWER – Wykonawcy, który posiada stosowne upoważnienie Wójta Gminy Trzebieszów. 

Po przeprowadzonej wizji lokalnej właściciel działki powinien zgłosić się do Urzędu Gminy w Trzebieszowie, pok. 104 , celem podpisania umowy na montaż  i używanie instalacji OZE

w godzinach od 7.30 do 15.30.

Należy ze sobą posiadać dokument potwierdzający własność do działki (akt notarialny, poświadczenie dziedziczenia, itp.) oraz dowód osobisty.

Koszt mieszkańca za instalację fotowoltaiczną w ramach projektu gminnego wynosi 3 791,67 zł na budynku  i 5 824,23 zł na gruncie.