W Powiecie Łukowskim dotacje na drogi samorządowe wyniosły 29 mln zł
z czego Gmina Trzebieszów otrzyma 3.5 mln zł na drogi gminne.

Szczególne podziękowania  dla
Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki
oraz naszego Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Pana Ryszarda Szczygła.

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 474,3 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.